Меню сайту
 Новини  Інформація про заклад Результати моніторингу якості освіти  Організація навчання  Методична робота  Органи самоуправління  Шкільний олімп  Учнівська сторінка  Батьківська сторінка Прозорість та інфор- маційна відкритість   Фінансово-господарська діяльність
Безкоштовні «гарячі» телефонні лінії

Корисні посилання
На допомогу учням Калуського НВК у вивченні інформатики Міністерство освіти та науки України Департамент освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту Івано-Франківської ОДА Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
 Управління освіти Калуської міської ради
Калуський міський методичний центр
Український центр оцінювання якості освіти Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти Освітній портал ПедПРЕСА Освітній портал Osvita.UA
Календар
Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Наше опитування
Оцінка роботи сайту
Всього відповідей: 466

ПОЛОЖЕННЯ

про педагогічну раду

Калуського навчально-виховного комплексу

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 – ліцей»

Калуської міської ради Івано-Франківської області

І. Загальні положення

1.1. Педагогічна рада Калуського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 – ліцей» є постійно діючим дорадчим колегіальним органом управління НВК для розгляду основних питань навчально-виховного процесу.

1.2. Головою педагогічної ради є директор НВК, а в разі його відсутності – заступник директора з навчально-виховної роботи.

1.3. Рішення педагогічної ради є обов'язковими для виконання.

1.4. Усі педагогічні працівники НВК мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

 

ІІ. Правові засади діяльності педагогічної ради

2.1. Педагогічна рада в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про інноваційну діяльність», указами і розпорядженнями Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, іншими чинними актами законодавства в галузі освіти, в тому числі Міністерства освіти і науки України, місцевих органів виконавчої влади та органів управління освітою всіх рівнів, а також статутом НВК та цим положенням.

2.2. Повноваження педагогічної ради визначають також інші нормативні документи, що стосуються її діяльності.

 

ІІІ. Порядок створення педагогічної ради

3.1. Педагогічна рада створюється і діє у навчальному закладі постійно.

3.2. До складу педагогічної ради входять: директор НВК, його заступники, вчителі, вихователі, практичні психологи, соціальні педагоги, педагоги-організатори, працівники бібліотеки.

3.3. На засідання педагогічної ради можуть запрошуватись голова та члени ради НВК, голова виконавчого органу учнівського самоврядування, представники управління освіти, місцевої влади та громадськості.

 

IV. Повноваження педагогічної ради

4.1. Педагогічна рада:

 1. планує роботу закладу;
 2. схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;
 3. формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 4. розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
 5. приймає рішення щодо переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
 6. обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 7. розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 8. ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;
 9. розглядає питання щодо відповідальності учнів, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
 10. має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;
 11. розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.

 

V. Регламент роботи педагогічної ради

5.1. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб НВК на навчальний рік, обговорюється на засіданні ради і затверджується директором НВК. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

У разі потреби проводяться позачергові засідання.

5.2. Головою педагогічної ради є директор НВК.

5.3. Секретаря педагогічної ради обирає сама рада відкритим голосуванням із числа членів педагогічного колективу терміном на один рік. Документація педагогічної ради передається новообраному секретарю.

5.4. Секретар ради завчасно повідомляє про засідання всіх членів педагогічної ради, веде книгу протоколів педагогічних рад (яка повинна бути прошнурована та пронумерована), зберігає документацію про роботу ради (плани, тексти доповідей, звіти тощо), впорядковує матеріали; до початку засідання педагогічної ради перевіряє присутність членів педагогічної ради, з’ясовує причини відсутності окремих педагогів.

5.5. Кожний член Педагогічної ради зобов’язаний відвідувати всі засідання ради, брати активну участь у її роботі, своєчасно і якісно виконувати покладені на нього доручення. За неявку на засідання без поважної причини директор НВК має право притягти до дисциплінарної відповідальності.

5.6. Усі засідання педагогічної ради правомірні, якщо в них беруть участь щонайменше дві третини її складу за списком.

5.7. Засідання Педагогічної ради ретельно готуються. Члени ради заздалегідь ознайомлюються з порядком денним, матеріалами та проектами рішень цього засідання з обговорюваних питань. Педагогічна рада приймає рішення з визначення термінів і осіб, відповідальних за виконання. Найбільш важливі рішення Педагогічної ради є підставою для видання наказів директором.

5.8. Головує на засіданні педагогічної ради директор НВК, а в разі його відсутності – заступник директора з навчально-виховної роботи. На початку кожного засідання повідомляє кількість присутніх та відсутніх членів педагогічної ради, причини їхньої відсутності; погоджує порядок денний засідання і регламент роботи відкритим голосуванням.

5.9. Рішення Педагогічної ради приймаються більшістю голосів, набирають чинності після затвердження їх головою ради і є обов’язковими для всіх учасників навчально-виховного процесу.

5.10. У разі процедурних помилок під час розгляду питань, винесених на засідання педагогічної ради, голова ради виносить питання на повторний розгляд, рішення якого є остаточним.

5.11. Кожний протокол педагогічної ради підписують голова і секретар ради.

 

VI. Виконання рішень педагогічної ради

6.1. Рішення педагогічної ради закладу загальної середньої освіти вводяться в дію наказом директора НВК.

6.2. Голова педагогічної ради організовує систематичну перевірку виконання (не виконання) прийнятих рішень, про що інформує колектив на запланованому засіданні педагогічної ради.

6.3. За невиконання рішень педагогічної ради директор НВК може притягти винних до дисциплінарної відповідальності.