Меню сайту
 Новини  Інформація про заклад Результати моніторингу якості освіти  Організація навчання  Методична робота  Органи самоуправління  Шкільний олімп  Учнівська сторінка  Батьківська сторінка Прозорість та інфор- маційна відкритість   Фінансово-господарська діяльність
Безкоштовні «гарячі» телефонні лінії

Корисні посилання
На допомогу учням Калуського НВК у вивченні інформатики Міністерство освіти та науки України Департамент освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту Івано-Франківської ОДА Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
 Управління освіти Калуської міської ради
Калуський міський методичний центр
Український центр оцінювання якості освіти Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти Освітній портал ПедПРЕСА Освітній портал Osvita.UA
Календар
Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Наше опитування
Оцінка роботи сайту
Всього відповідей: 466

Поради педагогам, які прагнуть розвивати свої творчі здібності

Розширюйте кругозір:

 • Слідкуйте за різними галузями знань і накопичуйте все, що можна використати у вашій роботі.
 • Збирайте інформацію з різних джерел, аналізуйте її, групуйте за проблемами.
 • Формулюйте на основі здобутої інформації висновки, записуйте їх.
 • Обмінюйтесь своїми думками з іншими.
 • Беріть участь у заходах, під час яких обговорюються цікаві для вас ідеї.

Зберігайте активність і зацікавленість у справах: 

 • Повністю зосереджуйте свою увагу на справі, якою ви зайняті в даний момент.
 • Пам’ятайте: невдачі і негативний досвід мають позитивний результат, оскільки сприяють розвитку.
 • Формулюйте висновки із власного досвіду.

Розвивайте свої здібності до вирішення проблем:

 • Виявляйте інтерес до всіх проблем.
 • Навчіться визнавати наявність проблеми.
 • Уважно вивчайте різні точки зору щодо шляхів вирішення проблеми.
 • Не затримуйтесь надовго на жодному способі розв’язання проблеми.
 • Сприймайте проблеми як виклик, як можливість для саморозвитку.

Відшліфовуйте ідеї і навчіться іх правильно подавати:

 • Дайте простір для своєї уяви, не довіряйте лише розуму і логіці.
 • Записуйте всі ідеї, які приходять вам на думку.
 • Будьте готові до заперечення навіть хороших ідей.
 • Навчіться говорити коротко, чітко, системно, аргументовано.
 • Висувайте ідеї у слушний час та у відповідній атмосфері.

Розвивайте впевненість у собі: 

 • Формуйте у себе хороший настрій.
 • Уникайте будь-яких перешкод під час занять творчою роботою.
 • Прагніть виконувати творчу роботу тоді, коли перебуваєте в найкращому настрої.
 • Завжди налаштовуйтесь на позитивний результат своєї діяльності.

Педагогічна майстерність – сукупність певних якостей особистості вчителя, які обумовлюються високим рівнем його психолого-педагогічної підготовки, здатністю оптимально вирішувати завдання навчання, виховання та розвитку школярів.

Якості особистості. притаманні вчителю-майстру:

 • знання предмета діяльності;
 • прагнення до самоосвіти;
 • любов і повага до дітей;
 • розумна вимогливість і почуття міри;
 • педагогічний такт і особистий приклад;
 • вміння контролювати свою діяльність і поведінку;
 • спостережливість і винахідливість;
 • вміння користуватись голосом, дикцією, мімікою, жестами.

Методична культура – нагромаджений у процесі історичного розвитку досвід педагогічної науки і практики, стимул і умова вдосконалення навчально-виховного процесу, характеристика успішної професійної діяльності педагога, яка виявляється у високому рівні викладання і глибокій якості навчальних досягнень учнів.

Риси, властиві вчителеві з високим рівнем методичної культури:

 • ініціативність і творча самостійність;
 • високий рівень самоорганізації;
 • працелюбність і дисциплінованість;
 • цілеспрямованість і наполегливість;
 • обов’язковість і відповідальність;
 • потреба у професійному розвитку.

Компоненти методичної культури педагога:

 • науковий світогляд;
 • загальнонаукова та фахова ерудиція;
 • ґрунтовні психолого-педагогічні знання;
 • глибокі знання методики викладання предмета і виховання;
 • почуття нового та творче мислення;
 • схильність до аналітико-синтетичної інтелектуальної діяльності;
 • критичність мислення;
 • здатність до самовдосконалення.

Рівні творчої педагогічноїдіяльності вчителя:

 • Репродуктивний; передбачає роботу вчителя на основі вироблених до нього методик, рекомендацій, досвіду. Проводить відбір тих, що найбільше відповідають конкретним умовам праці педагога.
 • Раціоналізаторський; передбачає, що вчитель на основі аналізу свого досвіду, конкретних умов своєї діяльності вносить корективи в роботу, вдосконалює, модернізує існуючі рекомендації, методики, досвід інших відповідно до нових завдань.
 • Конструктивний; характеризує діяльність вчителя тоді, коли на основі свого досвіду, самоаналізу своєї діяльності та психолого-педагогічних знань він, використовуючи існуючі методики, рекомендації, прогресивний досвід, конструює свій варіант вирішення педагогічної проблеми.
 • Новаторський; передбачає вирішення вчителем педагогічної проблеми на принципово новій основі, що відрізняється оригінальністю і високою результативністю.

Пам'ятка щодо визначення параметрів творчої діяльності вчителя:

 • Як повно володіє вчитель формами й методами організації навчально-виховної діяльності учнів.
 • Чи розробляє принципово нові підходи до навчання, виховання й розвитку школярів.
 • Наскільки реалізує і змінює (модернізує) зміст, форми, методи та засоби навчально-виховного процесу у світлі нових завдань, які стають перед школою.
 • Наскільки оригінально конструює навчально-виховний процес.
 • Як реалізує на практиці принципи співробітництва, відшукує шляхи для створення творчої атмосфери.
 • Чи здійснює постійний самоаналіз своєї педагогічної діяльності.

Грунт для роботи класним керівникам 

1. План класного керівникажурнал планування та обліку роботи класного керівника на навчальний рік

2. Банк даних класу шаблон електронної таблиці, яка включає базу даних про учнів, соціально-педагогічний паспорт класу та семестрові і річні звіти навчальних досягнень учнів

Алея корисних порад учителям

1. Діагностична анкета проблем педагогічної діяльності 

2. Єдині вимоги до ведення зошитів

3. Самоаналіз виконання навчальних планів та програм

4. Самоаналіз діяльності завідувача навчальним кабінетом

5. Експертиза ведення класних журналів

6. Експертиза роботи учителя з учнівськими зошитами

7. Ведення поурочних планів

8. Самооцінка вчителя, який атестується

9. Вимоги до кваліфікаційних категорій

10. Критеріїї самооцінки вчителів, які атестуються (на обговоренні)

11. Рекомендації щодо складання плану роботи методоб’єднань

12. Методичний паспорт учителя (на обговоренні)

13. Звіт про роботу завідувача кабінетом

14. Звіт керівника методоб'єднання

15. Зразки наказів прийняття на роботу та припинення трудового договору

16. Зразки наказів про надання відпустки

17. Графік тематичного контролю

На допомогу молодому вчителю: